EN | HB
מה חדש |  דרושים  |  צור קשר |  עמוד הבית

מה חדש

אריאל וימאזור זוכה במכרז של חברת יפה נוף אספקת והתקנה של גלאי העדפה לתחבורה ציבורית לפרויקט המטרונית בחיפה.

הטכנולגיה המבוקשת במכרז זה מתבססת על זיהוי

העדפה באמצעות התקנת משדר המותקן ברכב המועדף

ולולאה מגנטית לזיהוי קוד ההעדפה.

טכנולוגיה זו מתווספת לטכנולוגיית מתן העדפה

ע"י אינפרא אדום אותה מובילה החברה בשנים האחרונות

אריאל וימאזור זוכה במכרזים של מערכות בקרת חניונים.

ביצוע תכנון, אספקה והתקנה של מערכות LPR ומערכות תשלום אוטומטי.

החברה זכתה לאחרונה בפרויקטים כגון : בית חולים הדסה עין כרם ( שפיר הנדסה ), מגדל היובל ( אפריקה ישראל)

ובנין אלקטרה ( אמפא + אלקטרה נדל"ן).

הטכנולוגיה החדישה מבוססת על עקרון של יציאה ללא הצגת כרטיס תשלום.

אמינות הזיהוי במערכות LPR מתקרב ל 99%.

האינטגרצייה בין מערכות התשלום למערכות LPR הוכיחה ללקוחות את יעילות המערכת והגידול ברווחים.

אריאל וימאזור מתקינה מערכות הכוונה לחניונים PGS

בשני חניונים: חניון גינרי בקריית הממשלה ירושלים וחניון לב ת"א של חברת סנטרל פארק.

המערכת מספקת אינפורמציה לנהג לפני כניסתו לחניון באמצעות שילוט אלקטרוני,

ומאפשרת הגעה מדויקת למקומות חניה פנויים ע"י סנסורים ונורות לד המסמנות מקום "פנוי"או "מלא ".

יעילות המערכת הינה בחסכון זמן בחיפוש אחר מקום חניה ומניעת צוואר בקבוק בחניון.

כל הזכויות שמורות לקבוצת י.ש. האחים יעקובי בע"מ
תנאי שימוש